זימון_אסיפה_שנתית_מיוחדת_יוניטרוניקס_-_יוני_2024_isa