כתב_הצבעה_-_אסיפה_כללית_שנתית_מיוחדת_יוני_2024_isa